Časopis Zvonček

Časopis Zvonček je časopis s takmer 20-ročnou tradíciou.   Jeho obsah vychádza z učebných osnov pre materské školy a 1. ročník  ZŠ. Čitatelia v ňom nájdu príbehy na pokračovanie, básničky, hádanky, zaujímavé  informácie, mnoho kreatívnych zábavných úloh, vyfarbovačky, vystrihovačku, veľa súťaží o zaujímavé odmeny. V niektorých číslach pribalený darček!