Kontakt

Riaditeľka:PhDr. Danuša Faktorová, PhD., MBA
Adresa:DAXE, spol. s r.o.
Čajakova 3, 811 05 Bratislava
Tel:+421 905 254 369
E-mail:daxe@daxe.sk
Web:www.daxe.sk
Facebook:@daxe.maxik.zvoncek.enviracik
Instagram:@daxe_maxik_zvoncek_enviracik
YuTube:Vydavateľtvo DAXE
Fakturačné údaje:DAXE, spol. s r. o.
Čajakova 104028/3, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 35 876 701
DIČ: 2021783203
IČ DPH: SK 2021783203
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 30765/B