Objednávka časopisov

Objednávam si na šk. rok 2022/2023
a) časopis Maxík 11 čísel za šk. rok…………..ks mesačne
b) časopis Zvonček 11 čísel za šk. rok …………… ks mesačne
c) časopis Enviráčik 11 čísel za šk. rok …………… ks mesačne
d) časopis Maxík bez letného magazína ……ks mesačne
e) časopis Zvonček bez letného magazína ……….ks mesačne
f) časopis Enviráčik bez letného magazína …………… ks mesačne
Letný magazín vyjde 5. júna 2023.
(Požadované zakrúžkujte a doplňte počet.)

Organizácia (škola, trieda):
……………………………………………………..
Kontaktná osoba: ………………………….
Ulica: …………………………………………..
PSČ, obec: ……………………………………………
Tel., e-mail: ……………………………………
Podpis rodiča alebo učiteľa: ………………

Predplatné Maxíka na šk. rok (11 čísel) je 16,00 €.
Predplatné Zvončeka na šk. rok (11 čísel) je 11,00 €.
Predplatné Enviráčika na šk. rok (11 čísel) je 16,00 €.
Predplatné Maxíka bez letného magazína je 14,50 €.
Predplatné Zvončeka bez letného magazína je 9,50 €.
Predplatné Enviráčika bez letného magazína je 14,50 €.

OBJEDNAŤ časopisy si môžete poštou, telefonicky, formou sms alebo elektronickou poštou:
Redakcia časopisov Maxík, Zvonček a Enviráčik, Čajakova 3, 811 05 Bratislava
Tel: +421 905 254 369
E-mail: daxe@daxe.sk